Editia a 8-a a Festivalului Hermannstadt Fest va avea loc in perioada 26-28 iunie 2020 la Sibiu. In curand va aparea regulamentul .
Ramaneti aproape sa vedeti ce surprize v-am pregatit.

HermannstadtFest 2019

Fisa inscriere

Fisele se iau cu copy-paste 


      FESTIVALUL INTERNATIONAL HERMANNSTDATFEST
                            Editia a VII-a ,Sibiu 28-30 iunie 2019
                                                      FISA INSCRIERE
SECTIUNEA :
Numele şi prenumele concurentului _________________________________________
Data naşterii _______________CNP_______________________________________
Ani impliniti in 28 iunie 2019_____________________________________________
Grupa de varsta_________________________________________________________
Telefon părinte _____________________
 E-mail ___________________________________
Locul de pregătire_______________________________________________________
Profesor_______________________________________________________________
Titlul piesei propuse pentru concurs
Compozitor/textier:______________________________________________________
Durata piesei:______________________________________________________
Titlul piesei de rezerva
compozitor /textier:__________________________________________________
Durata piesei:_________________________________________________
Link youtube piesa ( doar pt Interpretare Daca nu se timite pozitiv)____________________________________________________________
Se va completa in word ( nu se scoate la imprimanta )
                


  DECLARATIE-ANGAJAMENT

Subsemnatul .........................................................................
Posesor al CI seria ............. nr...................... CNP........................
In calitate de parinte/tutore al minorului...........................
Prin prezenta, declar  ca trimitind formularul de inscriere pentru Festivalul International de muzica pentru copii si adolescenti HermannstadtFest ed. A 7-a ,sunt de acord cu regulamentul festivalului si cu conditiile impuse de organizatori.

Ma oblig sa am fata de membrii juriului, organizatori,concurenti, apartinatorii acestora, personalul tehnic implicat in concurs sub orice forma, un comportament decent,controlat.
Ma oblig sa nu comentez defaimator sub nici o forma deciziile juriului cunoscand faptul ca ma expun posibilitatii de a fi tras la raspundere pe cale legala .
Ma oblig sa respect deciziile juriului.
Inteleg ca, daca nu respect regulile acestui concurs cat si indicatiile primite de la organizatori risc eliminarea concurentului in orice faza a competitiei si ca nu voi mai putea inscrie copilul la nici o editie a festivalului.
Am luat la cunostinta faptul ca filmarea sau fotografierea pe tot parcursul festivalului este interzisa/
Declar ca in momentul in care am expediat fisa de inscriere cunosc toate prevederile de mai sus si le accept.
__________________________
(nume, prenume, semnatura)


Se va scoate la imprimanta se va semna , apoi se va trimite odata cu fisa de inscriereDECLARATIE

                                                   
Subsemnata/ul ………………………………..………………………... posesor al actului de identitate …….. seria …….. nr. ………..…..…. , CNP …………………..…..………………… domiciliat în …………….…….….., str. …………………………….…..………..……………….nr. ……….…, ap. ………, județul …………………….., telefon ……………………

În calitate de concurent/(ă)/părinte/tutore/ al concurentei/lui
……………………………………………………………………..……………..
declar că deţin toate drepturile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 si îmi asum răspunderea pentru interpretarea piesei
 … … … … … … … ………………………… … … … … … .
compozitor ……………………………………….. textier ………………………………,

și  sunt de acord cu cesionarea drepturilor ce derivă din prestațiile artistice din cadrul Festivalului International pentru copii si adolescenti HermannstadtFest-ed. A 7-a.
Menționez că am luat la cunoștință Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate și că îmi exprim acordul pentru utilizarea și prelucrarea datelor, imaginilor și videoclipului youtube ale copilului meu, conform legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în scopuri de promovare media, massmedia, ziare, tv, radio și internet a evenimentului, participanților și câstigătorilor acestui eveniment.
Am fost informat de către organizator că vor fi colectate următoarele date: nume, prenume, adresă, data naşterii, telefon, mail, CI, paşaport, şi vor fi prelucrate doar în scopul organizării şi derulării Festivalului şi sunt de acord cu această prelucrare
Sunt de acord ca materialele transmise către organizator pentru înscrierea în Festival să nu îmi fie returnate;

   Nume Prenume

Data,                                                                                                        Semnătura,
Se va scoate la imprimanta se va semna , apoi se va trimite odata cu negativul., in caz contrar, concurentul va fi descalificat