Fisa inscriere

Fisele se iau cu copy-paste sau trimiteti un mail pe adresa simionescu_daniela@yahoo.com sau hermannstadtfest@yahoo.com


     FESTIVALUL INTERNAȚIONAL HERMANNSTDATFEST

Editia a XI - a , Sibiu  8 – 11 iunie 2023

                                                     

~ FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ~

 

SECȚIUNEA:

Numele şi prenumele concurentului:

Data naşterii:

CNP:

Ani împliniți în 1 iunie 2023:

Telefon părinte:

E-mail:
Instituția pe care o reprezintă:

Profesor coordonator:

 

Titlul piesei propuse pentru concurs

·        Compozitor:

·        Textier:

 

Titlul piesei de rezervă

·        Compozitor:

·        Textier:

 

Link youtube (doar pentru interpretare. Dacă nu, se trimite pozitiv):

 

 

 

 

 

 

Se va completa în word (NU se scoate la imprimantă )

 

DECLARATIE – ANGAJAMENT

 

Subsemnatul .........................................................................

Posesor al CI seria ............. nr...................... CNP........................

În calitate de părinte/ tutore al minorului...........................
Prin prezenta, declar că trimițând formularul de înscriere pentru Festivalul Internațional de muzică pentru copii și adolescenți ,,Hermannstadtfest”, ediția a XI – a, sunt de acord cu regulamentul festivalului și cu condițiile impuse de organizatori.

Mă oblig să am față de membrii juriului, organizatori, concurenți, aparținătorii acestora, personalul tehnic implicat în concurs sub orice formă, un comportament decent, controlat.
Mă oblig să nu comentez defăimător sub nicio formă deciziile juriului, cunoscând faptul că mă expun posibilității de a fi tras la răspundere pe cale legală.

Mă oblig sa respect deciziile juriului.
Înțeleg că, dacă nu respect regulile acestui concurs, cât și indicațiile primite de la organizatori, risc eliminarea concurentului în orice fază a competiției și că nu voi mai putea înscrie copilul la nicio ediție a festivalului.

Declar că în momentul în care am expediat fișa de înscriere, cunosc toate prevederile de mai sus și le accept.

 

 

 

__________________________

(nume, prenume, semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va scoate la imprimantă și se va semna, apoi se va trimite odată cu fișa de înscriere

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

                                                  

Subsemnata/ul ………………………………..………………………... posesor al actului de identitate …….. seria …….. nr. ………..…..…. , CNP …………………..…..………………… domiciliat în …………….…….….., str. …………………………….…..………..……………….nr. ……….…, ap. ………, județul …………………….., telefon ……………………

 

În calitate de concurent(ă)/ părinte/ tutore/ profesor al concurentei/ lui

……………………………………………………………………..……………..

declar că deţin toate drepturile, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 si îmi asum răspunderea pentru interpretarea piesei

……….………………………………………………………………………….

compozitor ……………………………textier………………………………,

 

și sunt de acord cu cesionarea drepturilor ce derivă din prestațiile artistice din cadrul Festivalului Internațional pentru copii și adolescenți ,,Hermannstadtfest” – ediția a XI – a.

Menționez că am luat la cunoștință Regulamentul concursului și condițiile impuse de organizatori pentru participarea la această activitate și că îmi exprim acordul pentru utilizarea și prelucrarea datelor, imaginilor și videoclipului Youtube ale copilului meu, conform legii 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în scopuri de promovare media, massmedia, ziare, tv, radio și internet a evenimentului, participanților și câstigătorilor acestui eveniment.

Am fost informat de către organizator că vor fi colectate următoarele date: nume, prenume, adresă, data naşterii, telefon, mail, CI, paşaport, că vor fi prelucrate doar în scopul organizării şi derulării Festivalului şi sunt de acord cu această prelucrare

Sunt de acord ca materialele transmise către organizator pentru înscrierea în festival să nu îmi fie returnate;

 

 

Nume și Prenume:

 

Data:                                                                                                       

 

Semnătura:

 

 

 

Se va scoate la imprimanta și se va semna, apoi se va trimite odată cu negativul, în caz contrar concurentul va fi descalificat!